OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA SEKTORSKE POTPORE PODUZETNIŠTVU

OBJAVLJENI NATJEČAJI ZA SEKTORSKE POTPORE PODUZETNIŠTVU

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva objavilo je 27.listopada 2010, 4 javna natječaja za bespovratne sektorske potpore poduzetništvu. Tekstove Javnih natječaja i svu prateću dokumentaciju možete preuzeti na internetskim stranicama MINGORP-a, a riječ je o sljedećim natječajima:

 
 
 
 
 
Krajnji rok za prijavu za svaki od natječaja je 16. studeni 2010.