OBJAVLJENE JAVNE KONZULTACIJE O STUDIJI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA 2014.-2020.

OBJAVLJENE JAVNE KONZULTACIJE O STUDIJI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA-HRVATSKA 2014.-2020.

interreg_croatia_4c_multiOtvorene su javne konzultacije o studiji Strateške procjene utjecaja na okoliš budućeg Programa prekogranične suradnje Slovenija – Hrvatska 2014. – 2020. u skladu s Direktivom 2001/42/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni utjecaja određenih planova i programa na okoliš (SEA Direktiva).

Pozivaju se svi zainteresirani da pogledaju nacrt studije Strateške procjene utjecaja na okoliš (engl. Draft SEA report),aneks dokumenta, ne-tehnički sažetak na hrvatskom jeziku te nacrt programskog dokumenta za Program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Budući da se radi o programu prekogranične suradnje, konzultacije se obavljaju na engleskom jeziku.

Vaše komentare na navedene dokumente na engleskom jeziku možete dostaviti na adresu e-pošte:mislav.kovac@mrrfeu.hr do 16. srpnja 2015. godine.