OBJAVLJENA PUBLIKACIJA “EU GARANCIJA ZA MLADE”

OBJAVLJENA PUBLIKACIJA “EU GARANCIJA ZA MLADE”

publikacija_garancija_za_mladeInicijativa Garancija za mlade donesena je od strane Europskog vijeća 2013. godine s obzirom na velik broj nezaposlenih mladih osoba u državama članicama EU.

Prema inicijativi, svi mladi do 25 godina trebali bi dobiti kvalitetnu ponudu za zaposlenje, nastavak obrazovanja, naukovanja ili pripravničkog staža. Financira se dijelom iz proračuna EU, međutim bit će potrebna i dodatna financijska sredstva iz EU fondova.

Ovom publikacijom se ocjenjuje da li je Europska komisija dala pravovremenu podršku državama članicama u razvoju Inicijative te se njome ispitalo mogu li se identificirati potencijalni rizici za učinkovitu provedbu programa.

Publikaciju na hrvatskom jeziku možete preuzeti OVDJE.