OBJAVLJEN PROGRAMSKI VODIČ ERASMUS+ ZA 2017. GODINU

OBJAVLJEN PROGRAMSKI VODIČ ERASMUS+ ZA 2017. GODINU

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport te obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine. Obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja (opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih), osposobljavanja (strukovno obrazovanje i osposobljavanje), mladih i sporta.

Za 2017. godinu je predviđeno više od 2 milijarde eura za financiranje projekata. Objavljeni su Programski vodič i poziv na dostavljanje projektnih prijedloga. Proračun je povećan za gotovo 300 milijuna eura u odnosu na 2016. godinu, što je povećanje od gotovo 13%. Poseban naglasak će biti postavljen na poticanje projekata koji podržavaju društvenu uključenost, posebice izbjeglica i migranata, kao i projekte koji sprečavaju radikalizaciju stavova mladih. Programski vodič možete preuzeti OVDJE, poziv za dostavu projektnih prijedloga možete preuzeti OVDJE.