OBJAVLJEN PRAVILNIK ZA OPERACIJU 4.3.3.

OBJAVLJEN PRAVILNIK ZA OPERACIJU 4.3.3.

Na temelju članka 10. stavka 9. Zakona o poljoprivredi ministar poljoprivrede donosi Pravilnik o provedbi mjere M04 „Ulaganja u fizičku imovinu“, podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici ove operacije su:

  • šumoposjednici
  • udruženja šumoposjednika/šumovlasnika
  • trgovačka društva i druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska, koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama i
  • jedinice lokalne samouprave.

Najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 eura dok je najviša vrijednost javne potpore 1.000.000 eura.

Svi detalji ovog Pravilnika objavljeni su u Narodnim novinama, a možete ga pročitati OVDJE.

Gornje-Medimurje-Tea-Mesaric-oneCraoatia-4