OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERA 19.2., 19.3. I 19.4. PRR-A

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PROVEDBI PODMJERA 19.2., 19.3. I 19.4. PRR-A

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je pravilnik o provedbi podmjere 19.2 „Provedba operacija unutar CLLD strategije“, podmjere 19.3 „ Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ i podmjere 19.4 „Tekući troškovi i animacija“ unutar Mjere 19 „Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER“.

Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

Unutar tipa operacije 19.2.1. prihvatljivi korisnici su:

  1. nositelji projekta- svaki subjekt koji je podnio prijavu odabranom LAG-u za odabir projekta/operacije, a koji je izravno odgovoran za početak, upravljanje, provedbu i rezultate projekta/operacije i koji ima prebivalište ili je registriran ili ima podružnicu unutar područja koje obuhvaća odabrani LAG.
  2. odabrani LAG-ovi.

Prihvatljivi troškovi su:

  1. opisani u Programu i provedbenim propisima i ovise o odabranoj vrsti projekta.
  2. Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji se nalaze u Listama prihvatljivih troškova objavljenima uz nacionalne natječaje.
  3. Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu preračun eura u kune obavlja se prema tečaju Europske komisije

Visina javne potpore po LAG-u tijekom provedbe Programa iznosi do 3.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama prema tečaju Europske komisije.

Podmjera 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a

 U okviru Podmjere 19.3. Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a javna potpora se dodjeljuje putem tipa operacije 19.3.1. Priprema aktivnosti suradnje LAG-a (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.3.1.) i tipa operacije 19.3.2. Provedba aktivnosti suradnje LAG-a (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.3.2.)

U sklopu operacije 19.3.1. prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi.

Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.3.1. odnose se na troškove koji su izravno povezani s aktivnostima pripreme međuteritorijanih i/ili transnacionalnih projekata suradnje. Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje unutar tipa operacije 19.3.1. su navedeni u Listi prihvatljivih troškova za tip operacije 19.3.1. koja će biti sastavni dio Natječaja za provedbu Podmjere 19.3., tip operacije 19.3.1.

Visina javne potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova, najviše do 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti po odabranom LAG-u.

Unutar operacije 19.3.2. prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi.

Prihvatljivi troškovi unutar tipa operacije 19.3.2. odnose se na troškove koji su izravno povezani s provedbom međuteritorijalnih i/ili transnacionalnih projekata suradnje i na onaj dio troškova iz ukupnih troškova projekta suradnje, koje sufinancira odabrani LAG i koji su navedeni u financijskom planu. Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje unutar tipa operacije 19.3.2. su navedeni u Listi prihvatljivih troškova za tip operacije 19.3.2. koja će biti sastavni dio Natječaja za provedbu Podmjere 19.3., tip operacije 19.3.2.

Visina javne potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova, najviše do 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Podmjera 19.4. Tekući troškovi i animacija

U okviru Podmjere 19.4. javna potpora se dodjeljuje putem tipa operacije 19.4.1. Tekući troškovi i animacija (u daljnjem tekstu: tip operacije 19.4.1.)

Prihvatljivi korisnici su odabrani LAG-ovi.

Prihvatljivi troškovi za sufinanciranje unutar tipa operacije 19.4.1. su navedeni u Listi prihvatljivih troškova za Podmjeru 19.4. koja će biti sastavni dio Natječaja iz članka 65. stavka 2. ovoga Pravilnika.

Intenzitet javne potpore iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Više informacija možete pronaći na web stranici Programa ruralnog razvoja.