OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ SAVEZA ALPE-JADRAN

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ SAVEZA ALPE-JADRAN

Iz proračuna Saveza moguće je financirati projekte koji se provode na području svih članica Saveza pa tako i Međimurske županije te pripremu projekata za kandidiranje za financijska sredstva iz drugih izvora Europske unije. S obzirom da Savez ima osnovanu tematsku koordinacijsku točku (u daljenjm tekstu TCP) za 11 tema (područja suradnje), projekti mogu pokrivati bilo koje područje suradnje koje određeni TCP pokriva. Popis svih TCP-a po područjima nalazi se u sklopu prijavnog obrazca.

Financiraju se sljedeće kategorije projekata:

  •     PRIPREMNI TROŠKOVI – troškovi za prijavljivanje projekata koji se prijavljuju na natječaje drugih odgovarajućih programa Europske unije (maksimalni iznos sufinanciranja iz proračuna Saveza je 5.000€ ako je odobren od strane Upravnog odbora)
  •     ZAJEDNIČKI PROJEKTI maksimalan iznos sufinanciranja je 4 000€ ili 20% od ukupnih troškova projekta. U zajedničkim ovakvim projektima moraju sudjelovati najmanje 3 člana iz 3 različite države članice Saveza
  •     ZAHTJEV ZA POKROVITELJSTVOM (pokroviteljstvo projekta su podržani s 500€ ako je odobren od strane Saveza)

U kategoriji zajedničkih projekata moraju sudjelovati najmanje 3 člana iz 3 različite države članice Saveza.

Za sva pitanja možete se obrati Međimurskoj županiji u Odsjek za europske poslove, međunarodnu suradnju i regionalni razvoj na broj telefona 374 016 ili putem maila eu.info@medjimurska-zupanija.hr.

Prijavni obrazac i više informacija možete pogledati na sljedećoj POVEZNICI. Prijavni obrazac je potrebno poslati resornoj tematskoj koordinacijskoj točci  do 6. listopada 2015.

alpejadran