PROVEDBA TIPA OPERACIJE 7.2.1. “ULAGANJA U GRAĐENJE JAVNIH SUSTAVA ZA VODOOPSKRBU, ODVODNJU, PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA”

PROVEDBA TIPA OPERACIJE 7.2.1. “ULAGANJA U GRAĐENJE JAVNIH SUSTAVA ZA VODOOPSKRBU, ODVODNJU, PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1. “Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda”.

Prihvatljivi korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Prihvatljivi projekt/operacija je građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.

Najniži iznos vrijednosti projekta/operacije za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000 eura, a najviši iznos iznosi 1.250.000 eura u protuvrijednosti u kunama. Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura, a najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet javne potpore po projektu/operaciji iznosi do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Natječaj je otvoren od 5. rujna 2016. godine do 5. listopada 2016. godine.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.