NATJEČAJ ZA PROVEDBU OPERACIJE 8.5.1. „KONVERZIJA DEGRADIRANIH ŠUMSKIH SASTOJINA I ŠUMSKIH KULTURA“

NATJEČAJ ZA PROVEDBU OPERACIJE 8.5.1. „KONVERZIJA DEGRADIRANIH ŠUMSKIH SASTOJINA I ŠUMSKIH KULTURA“

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je natječaj (NN 50/16) za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – operacije 8.5.1. „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura“.

Prihvatljivi korisnici su:

  • Šumoposjednici
  • Udruge šumoposjednika/šumovlasnika
  • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

Sredstva javne potpore iznose ukupno 60.000.000, 00 HRK, a intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100% od ukupno prihvatljivih troškova.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 8. lipnja 2016. do 10. listopada 2016. godine. Više informacija možete vidjeti OVDJE.

IZMJENA NATJEČAJA

za provedbu podmjere 8.5. »Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava« – provedba operacije 8.5.1. »Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura«.

Točka 8. mijenja se i glasi:

1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 8. lipnja 2016. do 10. studenoga 2016.

(2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. natječaja počinje teći od 8. lipnja 2016. do 10. studenoga 2016.

U ostalim dijelovima natječaj ostaje neizmijenjen.