OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA BESPOVRATNE POTPORE DRVNOJ INDUSTRIJI

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA BESPOVRATNE POTPORE DRVNOJ INDUSTRIJI

Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva objavilo je natječaj za dodjelu nepovratnih namjenskih sredstava kapitalne pomoći za poticanje razvoja i održivosti prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2011. godinu.

Na natječaj se mogu prijaviti proizvodna trgovačka društva, zadruge i obrti koji ostvaruju dobit/dohodak s proizvodnim, a ne uslužnim programom, a koji čini glavni ili pretežiti udjel u godišnjem ukupnom prihodu, registrirane djelatnosti prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (NN, broj 58/2007) u područjima: Prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta (C 16); Proizvodnja namještaja (C 31) i Tehničko ispitivanje i analiza (M 71.2) – uslužna trgovačka društva neposredno povezana s preradom drva i proizvodnjom namještaja. Podnositelj prijave mora imati najmanje dva zaposlena na neodređeno vrijeme i biti registriran sa sjedištem i vlastitom proizvodnjom u RH.
 
Na Natječaj se ne mogu prijaviti trgovačka društva, obrti i zadruge koji su u stečaju, poteškoćama i postupku likvidacije; koji imaju nepodmirene obveze prema državi i zaposlenicima; koji nisu opravdali, kao korisnici, u potpunosti sva nepovratna namjenska sredstva kapitalne pomoći ovoga Ministarstva dodjeljivana u godinama koje prethode tekućoj i od kojih je izvršen povrat istih.
 
Natječaj je otvoren zaključno s 23. svibnja 2011. godine (ponedjeljak), do 24h.
 
Sva natječajna dokumentacija može se preuzeti ovdje.