OBJAVLJEN NATJEČAJ “UNAPREÐENJE ODRŽIVOG ZAPOŠLJAVANJA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH VISOKOOBRAZOVANIH OSO

OBJAVLJEN NATJEČAJ “UNAPREÐENJE ODRŽIVOG ZAPOŠLJAVANJA DUGOTRAJNO NEZAPOSLENIH VISOKOOBRAZOVANIH OSO

U sklopu IV. komponente IPA programa, pod prioritetom 1, mjera 1.1, operacija 1.1.4, objavljen je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava “Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba”.


Specifični cilj natječaja:
Jačanje zapošljivosti dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba pomoću posebno osmišljenih i ciljanih mjera

Ciljne skupine:

 • dugotrajno nezaposlene  visokoobrazovane osobe (nezaposlene dulje od 1 godine)
 • dugotrajno nezaposlene  visokoobrazovane osobe bez radnog iskustva
 • dugotrajno nezaposlene  visokoobrazovane osobe koje su pripadnici nacionalnih manjina
 • dugotrajno nezaposlene  visokoobrazovane osobe iz županija s najvišim stopama nezaposlenosti
 • dugotrajno nezaposlene  visokoobrazovane osobe s teškoćama

Prihvatljivi prijavitelji i partneri:
Kako bi bili prihvatljivi za bespovratna sredstva, prijavitelji moraju:

a) biti pravna osoba i
b) biti određena vrsta organizacije:

 • nevladine organizacije neprofitne organizacijE
 • javne institucije (isključujući ministarstva i vladine urede)
 • lokalne i regionalne vlasti
 • privatne institucije, privatna trgovačka društva
 • zadruge
 • lokalne i regionalne razvojne agencije
 • međunarodne (međuvladine) organizacije

c) biti državljani zemalja članica Europske unije ili Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske,
Bivše Jugoslavenske Republike Makedonije, Crne Gore, Srbije, Turske i Kosova prema
Rezoluciji UNSC-a 1244/99, zemalja korisnica Instrumenta europskog susjedstva i partnerstva, zemalja Europskog gospodarskog područja
d) biti izravno odgovorni za pripremu projekta i upravljanje projektom sa svojim partnerima, ne djelujući u svojstvu posrednika.

Partneri moraju zadovoljiti iste kriterije prihvatljivosti kao i prijavitelj.

Visina bespovratnih sredstava i sufinanciranje:
Minimalni i maksimalni iznos darovnice: 50 000 – 150 000 EUR
Sufinanciranje EK: 70 – 95 % ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova projekta

Trajanje projekata:
Planirano trajanje projekta ne može biti kraće od 12 mjeseci, niti prelaziti 18 mjeseci.

Sektori ili teme projekata:

 • Jačanje znanja i vještina za samozapošljavanje i osnivanje poduzeća, podrška poslovanju u inicijalnoj fazi
 • Znanja i vještina koje jačaju zapošljivost ciljnih skupina

 Krajnji rok za podnošenje projektnih sažetaka:
7. studenoga 2011.

Ovo je ograničeni Poziv za dostavu projektnih prijedloga što znači da je u prvom krugu potrebno dostaviti samo kratke opise projekata radi evaluacije. Nakon toga će se prijave čiji su kratki opisi projekata odabrani pozvati na podnošenje prijave popunjavanjem potpunog prijavnog obrasca.

Detaljan opis prihvatljivih aktivnosti i potrebna dokumentacija objavljena je na mrežnim stranicama HZZ-a:

http://www.hzz.hr/dfc/userdocsimages/GfA-131871%28GS%29.pdf