OBJAVLJEN NATJEČAJ “PROMICANJE INTEGRACIJE ROMA KROZ OBRAZOVANJE

OBJAVLJEN NATJEČAJ “PROMICANJE INTEGRACIJE ROMA KROZ OBRAZOVANJE

U okviru Programa za cjeloživotno učenje (LLP) objavljen je natječaj Promicanje integracije Roma kroz obrazovanje. Ciljevi poziva za podnošenje projektnih prijedloga su:

  • potpora projektima transnacionalne suradnje u razvoju i provedbi cjelovitog i sveobuhvatnog obrazovanja i drugih mjere za povećanje razine sudjelovanja i postignuća romskih učenika u općem i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju.
  • potpora aktivnostima umrežavanja za podizanje svijesti o uspješnim iskustvima, udružene odgojne mjere i druge mjere za socijalnu integraciju romske djece i učenika.

Korisnici mogu biti nevladine udruge koje se bave integracijom Roma,  javna tijela i organizacije, ministarstava nadležna za obrazovanje i osposobljavanje, škole i druge obrazovne ustanove.

Prihvatljive aktivnosti koje se financiraju kroz program su osposobljavanje nastavnika i posrednika u zajednici, izgradnja kapaciteta, projekti suradnje (npr. međusobno učenje, širenje najboljih pedagoških praksi, korektivna praksa), podizanje svijesti i aktivnosti diseminacije i umrežavanje.

Maksimalna potpora za pojedinačni projekt iznosi  150.000,00 eura, a maksimalno trajanje projekta je 12 mjeseci. Aktivnosti moraju početi između 1. siječnja 2012. i 31. ožujka 2012. godine.

Prijave se podnose izravno Izvršnoj agenciji Europske komisije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu (EACEA).  Krajnji rok za podnošenje prijava je 16. rujna 2011. godine.

Svi potrebni dokumenti i informacije o natječaju dostupni su na mrežnoj stranici http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2011/call_roma_2011_en.php