OBJAVLJEN NATJEČAJ „POBOLJŠANJE PRISTUPA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU“

OBJAVLJEN NATJEČAJ „POBOLJŠANJE PRISTUPA OTVORENOM TRŽIŠTU RADA OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU“

esfMinistarstvo socijalne politike i mladih objavilo je natječaj u sklopu Europskog socijalnog fonda, Operativni program za razvoj ljudskih 2007 – 2013 za poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju.

Kroz program dodjele bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“ financirat će se projekti koji će pridonijeti lakšem ulasku na tržište rada i povećanju zapošljivosti  skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada. 

Opći cilj poziva je povećati mogućnosti za zapošljavanje skupina koje se nalaze u nepovoljnom položaju na tržištu rada.
Specifični ciljevi poziva su:
– Pružanje podrške osobama u nepovoljnom položaju za uključivanje na tržište rada kroz povećanje njihove zapošljivosti,
– Povećanje mogućnosti održivog zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju na tržištu
  rada.

Prihvatljive aktivnosti su raspoređene u dvije komponente:
Komponenta 1: razvoj programa osposobljavanja rađenih po mjeri i razvoj vještina s ciljem podizanja razine zapošljivosti ciljnih skupina: analiza i procjena potreba za usavršavanjem za određenu ciljnu skupinu, razvoj i provedba po mjeri dizajniranih programa osposobljavanja i usavršavanja za ciljne skupine, provedba programa za razvoj i obnovu stručnih znanja i vještina na radnom mjestu te uvođenje u posao do 3 mjeseca trajanja, razvoj i pružanje po mjeri rađenih radionica za razvoj socijalno-interpersonalnih vještina potrebnih za podizanje razine zapošljivosti i dr.

Komponenta 2: Uspostava i razvoj aktivnosti zadruga i drugih pravnih oblika koji se bave socijalno poduzetničkim aktivnostima te promicanje partnerstva među organizacijama koje okupljaju pripadnike ciljnih skupina: aktivnosti vezane za uspostavu i pravnu registraciju zadruga ili nekog drugog pravnog oblika koji će provoditi socijalno poduzetničke aktivnosti, poticanje osnivanja zadruga čiji su osnivači osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, savjetovanje za zaposlenike i rukovodeće osobe u zadrugama i drugim pravnim oblicima koji se bave socijalno poduzetničkim aktivnostima i dr.

Ciljne skupine ovog poziva su nezaposlene ili radno neaktivne osobe – osobe s invaliditetom, osobe s niskim stupnjem obrazovanja, mlade osobe do 29 godina, osobe starije od 50 godina, žene starije od 45 godina, žene s nižim kvalifikacijama, pripadnici nacionalnih manjina.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i regionalne samouprave, lokalne i regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici, neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, visoke škole, zadruge

Financiranje: u okviru ovog poziva raspoloživ je iznos od ukupno 30.000.000,00 kuna.

Za komponentu 1 namijenjen je ukupni iznos od 15.000.000,00 kuna kao i za komponentu 2.
Minimalni iznos za financiranje projekta je 500.000,00 kuna, maksimalni iznos 1.400.000,00 kuna.
Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova. Bespovratna sredstva moraju činiti minimalno 70% ukupno procijenjenih prihvatljivih troškova projekta.

Rok prijave: 27.1.2015.

Više informacija o pozivu i natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.