OBJAVLJEN NACRT PRAVILNIKA OPERACIJE 4.3.1. – INFRASTRUKTURA JAVNOG NAVODNJAVANJA

OBJAVLJEN NACRT PRAVILNIKA OPERACIJE 4.3.1. – INFRASTRUKTURA JAVNOG NAVODNJAVANJA

Nacrt Pravilnika Podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tip operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja” unutar Mjere 4 “Ulaganja u fizičku imovinu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, objavljen je na stranici eSavjetovanja.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a prihvatljive aktivnosti su:

– Ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža nadzorno upravljački sustav, itd.),
– Radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice solarna elektrana i sl.).

Nacrtu možete pristupiti OVDJE.