OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE “POSLOVNI PARK MEÐIMURJE

OBJAVLJEN JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE “POSLOVNI PARK MEÐIMURJE

Prijedlog organizacije prostora bivše vojarne u prvom je redu pripremljen kao podloga za širu javnu raspravu na temelju koje bi se trebao stvoriti konsenzus oko pitanja izgradnje “Centra znanja” u Međimurskoj županiji.

Nakon što je Skupština Međimurske županije pozitivno ocjenila i odobrila koncept, naša je dužnost da pokrenemo i realizaciju projekta. Iz tog razloga ovaj koncept služi i za potrebe objavljenog natječaja kao smjernice za ponuđače da pripreme ponude u skladu sa zahtjevima i potrebama Međimurske županije.

Sve ideje i komentare koje ponuđači predlože ćemo uzeti u obzir, a kvaliteta predloženih rješenja će biti jedan od kriterija na temelju kojih će se odabrati najbolji ponuđač. Sam prijedlog je vrlo usko povezan sa svim strateškim dokumentima na razini EU, Republike Hrvatske i direktno adresira probleme istaknute u Regionalnom operativnom programu (ROP).

Prijedlog organizacije prostora bivše vojarne te javni natječaj za prodaju nekretnina na području gospodarske zone “Poslovni park Međimurje” možete ovdje preuzeti.

Javni natječaj za prodaju nekretnina – “Poslovni park Međimurje”

Prijedlog organizacije prostora vojarne