OBJAVLJEN DRUGI IPARD NATJEČAJ ZA MJERU 302 RASPISAN OD 12. RUJNA DO 31. LISTOPADA 2011.

OBJAVLJEN DRUGI IPARD NATJEČAJ ZA MJERU 302 RASPISAN OD 12. RUJNA DO 31. LISTOPADA 2011.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Javni natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za Mjeru 302 »Diverzifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa.
Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz IPARD programa (Instrumenta za pretpristupnu pomoć, komponente V–Ruralni razvoj), sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi Mjere 302 »Diverzifikacija i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti« unutar IPARD programa.
Sredstva namijenjena provedbi IPARD programa su namjenska i bespovratna, a osigurana su proračunom Europske unije i Republike Hrvatske.
Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju fizičke i pravne osobe, u rangu mikro poduzeća, u sustavu PDV-a sukladno Prilogu III. Pravilnika, 100% u privatnom ili do 25% u državnom vlasništvu, odnosno u vlasništvu jedinica lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave ili Grada Zagreba koje udovoljavaju uvjetima propisanim Pravilnikom.
Rok za podnošenje prijava počinje teći od 12. rujna 2011. i traje do 31. listopada 2011.
Sljedeći sektori prihvatljivi su za ulaganja unutar Mjere 302:
A) Sektor ruralnog turizma,
B) Sektor tradicijski obrti,
C) Sektor izravna prodaja,
D) Sektor slatkovodnog ribarstva,
E) Sektor usluga,
F) Sektor prerade na poljoprivrednim gospodarstvima,
G) Sektor proizvodnje gljiva,
H) Sektor obnovljivih izvora energije.
Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivih ulaganja po projektu je 150.000 EUR, osim za ulaganja u obnovljive izvore energije gdje je ograničeno na 675.000 EUR.
Maksimalni udio potpore iznosi do 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja u projekt.
Detaljne upute za podnošenje prijava nalaze se u Pravilniku i Vodiču za korisnike, koji su dostupni na web-stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju: www.apprrr.hr i Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja: www.mps.hr.