OBJAVLJEN 2. ROK ZA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA

OBJAVLJEN 2. ROK ZA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVATSKA

interreg_si-hr_hr_rgbProgram suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska se izvodi na osnovi otvorenog javnog poziva, što znači da kao prijavitelji možete prijave neprekidno podnositi od objave poziva pa sve dok postoje raspoloživa sredstva.

Drugi rok za podnošenja prijava u okviru programa zatvorit će se 14. studenog 2016. godine u 12 (CET) sati.

Svi prijavitelji moraju obratiti pozornost na manje izmjene natječajne dokumentacije i korigendum u kojem su te izmjene opisane.

Vezano uz izmjene natječajne dokumentacije, napominjemo kako nije mijenjan sadržaj dokumenata već su dana dodatna pojašnjenja i napravljeni manji popravci s kojima se želi poboljšati razumijevanje programskih pravila i prijaviteljima olakšati pripremu i prijavu projekata.

Otvoreni poziv i natječajna dokumentacija su dostupni na mrežnoj stranici programa.