OBJAVLJEN 2. POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA U OKVIRU IPA MAÐARSKA HRVATSKA

OBJAVLJEN 2. POZIV NA DOSTAVU PRIJEDLOGA PROJEKATA U OKVIRU IPA MAÐARSKA HRVATSKA

Upravljačko tijelo IPA Operativnog programa Mađarska – Hrvatska 2007.-2013. danas je objavilo 2. poziv na dostavu prijedloga projekata u okviru prekogranične suradnje između Mađarske i Hrvatske.

U okviru drugog poziva za projekte koji budu izabrani za financiranje unutar prekograničnog Programa bit će dostupno ukupno 11.070.000,00 EUR sredstava Europske unije.

Prihvatljivi partneri i glavni korisnici su javne službe, tijela koja su podložna odredbama javnog prava i neprofitne organizacije (privatnopravna tijela). Hrvatski partneri mogu dolaziti iz Međimurske, Koprivničko-križevačke, Virovitičko-podravske ili Osječko-baranjske županije, dok mađarski partneri mogu dolaziti iz županija Zala,  Somogy ili Baranya. Kako bi ih se smatralo prihvatljivima, projektni partneri/glavni korisnici moraju sudjelovati u partnerstvu s barem jednim prekograničnim partnerom.

Varaždinska, Bjelovarsko-bilogorska, Požeško-slavonska i Vukovarsko-srijemska županija imaju status pridruženih regija  te partneri koji dolaze iz tih područja ne mogu biti nositelji projekata.

Unutar ovog raspisa postoje 2 prioriteta na koje se mogu prijavljivati projekti:

Prioritet 1 – Održiv okoliš i turizam s ukupnom alokacijom od 4.720.000,00 EUR i

Prioritet 2 – Razvoj gospodarske suradnje i zajedničkih ljudskih kapaciteta s alokacijom od 6.350.000,00 EUR.
 
Prvi prioritet obuhvaća mjere
–    Održiv i atraktivan okoliš;
–    Razvoj krajolika na području rijeka Mure, Drave i Dunava (i njihove prirodne i seoske okoline)
–    Aktivnosti ekološkog planiranja i manje javne akcije za poboljšanje kakvoće okoliša u prirodnim područjima.

Unutar drugog prioriteta raspisane su mjere
–    Razvoj gospodarske suradnje;
–    Pronalaženje prekograničnih poslovnih partnera;
–    Promicanje prekogranične pokretljivosti tržišta rada;
–    Zajednička istraživanja, razvoj i inovacije;
–    Zajedničko lokalno planiranje, strategije, programi;
–    Razvoj zajedničkih ljudskih kapaciteta;
–    Projekti prekograničnoga obrazovanja, usavršavanja i razmjene;
–    Međuljudske veze
–    Dvojezičnost.

Maksimalno 85 posto ukupno prihvatljivih javnih troškova projekta može biti financirano sredstvima Europske unije, a ostatak će financirati država, odnosno organizacije vlastitim sredstvima. Projektni partneri/glavni korisnici koji su neprofitne privatnopravne organizacije (izvanproračunski korisnici) imat će pravo na državno sufinanciranje.

Minimalno trajanje projekata je 4 mjeseca za sva područja aktivnosti, dok maksimalni vremenski okvir za provedbu projekata varira između 12 i 24 mjeseca, ovisno o pojedinom području aktivnosti.

Sve ostale informacije kao i detaljne upute za predlagatelje projekata dostupne su na službenim stranicama Programa.