OBJAVA NATJEČAJA:POTPORE ZA TURISTIČKE INICIJATIVE I PROIZVODE NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

OBJAVA NATJEČAJA:POTPORE ZA TURISTIČKE INICIJATIVE I PROIZVODE NA TURISTIČKI NERAZVIJENIM PODRUČJIMA

S ciljem valorizacije i uključivanja u turističku ponudu prirodne, povijesne, kulturne, tradicijske i druge baštine i potencijala, poticanja razvoja novih i kvalitetnih turističkih proizvoda, obogaćivanja turističke ponude i stvaranja povoljnijih uvjeta boravka turista u turistički manje i nerazvijenim dijelovima Hrvatske, Glavni ured Hrvatske turističke zajednice donio je Pravilnik o potporama za turističke inicijative i proizvode na  turistički nerazvijenim područjima.

Ovaj je Pravilnik ujedno omogućio raspisivanje Javnog poziva za dodjelu sredstava na kojem svoje projekte mogu kandidirati turističke zajednice, jedinice regionalne i lokalne samouprave, ustanove, zadruge, poljoprivredna gospodarstva, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i druge pravne i fizičke osobe na turistički nerazvijenim područjima Hrvatske.

Potpore za turističke inicijative i proizvode na turistički nerazvijenim područjima, Hrvatska turistička zajednica dodjeljivat će za:

 

  Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

 • obnova, uređenje i stavljanje u turističku funkciju tradicijske graditeljske baštine (tradicijski smještajni, gospodarski i drugi objekti)

 • uređenje i stavljanje u turističku funkciju različitih športsko-rekreacijskih sadržaja

 • prikupljanje, uređenje i stavljanje u turističku funkciju etno baštine

 • zaštita, uređenje i stavljanje u turističku funkciju sadržaja temeljnih na prirodnoj baštini (vidikovci, zaštićeni parkovi/tematski parkovi, tradicijski i tematski vrtovi i dr.)

 • turistička/smeđa signalizacija

 Razvoj novih turističkih proizvoda i unapređivanje turističke ponude destinacije       

 • uređenje tematskih/poučnih/rekreacijskih staza (šetnice, biciklističke staze, jahačke staze, avanturističke staze, staze maslina i dr.)

 • kulturno-turistički programi (kreativne radionice, zavičajni, gradski, županijski muzeji i dr.)

 • vinske i druge tematske ceste.

 Tradicijske manifestacije i događanja

 • manifestacije i događanja temeljena na kulturno-povijesnoj baštini (folklor, tradicijski napjevi i plesovi …)

 • tematska/sezonska događanja vezana uz različite prigode/tradicijske običaje

 • prezentacije/tematska događanja temeljena na tradicionalnoj/autohtonoj gastro i eno ponudi

 Edukacija

 • seminari/radionice za podizanje standarda i kvalitete usluga

 • seminari/radionice za poticanje turističkih razvojnih inicijativa i definiranje novih turističkih proizvoda

 • seminari/radionice za razvoj gostoprimstva, kulture usluživanja i sl.

 

Otvoreni javni poziv objavljen je na web stranicama HTZ-a www.croatia.hr i Ministarstva turizma www.mint.hr do 31. ožujka 2011. godine.

Isto tako Programski vodič za program rada Hrvatske turističke zajednice za 2011. godinu,  dodatna pravila za prijavu i provedbu projekata programa, kao i prijavne obrasce možete pronaći na prethodno navedenim web stranicama.

Za dodatne informacije kontaktirajte nas na broj telefona: 040/395-560 ili na adresu elektroničke pošte: redea@redea.hr.