OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA ZA PODUZETNIČKE KREDITE IZ PROJEKTA LPR MALOG GOSPODARSTVA

OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA ZA PODUZETNIČKE KREDITE IZ PROJEKTA LPR MALOG GOSPODARSTVA

Temeljem članka 5. Ugovora o provedbi Projekta „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (u nastavku Osnovni ugovor), zaključenog 18. prosinca 2009. godine između Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Međimurske županije i poslovnih banaka, župan objavljuje:

 
JAVNI NATJEČAJ
za poduzetničke kredite iz Projekta
“LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA“ za 2009. godinu
 
 
  1. KORISNICI KREDITA:
 
Korisnici kredita kao i sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su obrti, mala i srednja trgovačka društva  i zadruge u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske koji imaju registriranu prvenstveno proizvodnu djelatnost i ulažu na području Međimurske županije, bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.
.
    2.     IZNOS KREDITA:
§ najniži iznos 200.000,00 kuna
§ najviši iznos 5.000.000,00 kuna
 
   3.     NAMJENA KREDITA:
§ kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata;
§ nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme;
§  obrtna sredstva do 30% iznosa kredita
§ modernizacija poslovanja i očuvanje radnih mjesta
 
   4.     ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA:
§ otplata do 10 (deset) godina
§ poček do dvije godine koji je uključen u rok otplate
§ dinamika otplate u dogovoru s Bankom
§ rok iskorištenja do 12 mjeseci
 
   5.     KAMATNA STOPA
 

 

promjenjiva,3 mj. Euribor+6,50%
 
Erste&Steiermarkische Bank d.d.
promjenjiva,6 mj. Euribor+6,50%
 
Hypo-Alpe-Adria Bank d.d.
promjenjiva,6 mj. Euribor+5,00%, min7,9%
 
Međimurska banka d.d.
promjenjiva,3 mj. Euribor+6,50%
 
Raiffeisenbank Austria d.d.
promjenjiva,3 mj. Euribor+6,50%
 
Volksbank d.d,
promjenjiva,3 mj. Euribor+6,50%
 
Zagrebačka banka d.d.

 

 
§ kamate se naplaćuju prema ugovoru između Banke i Poduzetnika u tijeku korištenja kredita ( počeka i otplate ).
 
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva subvencionira kamatu s 2 postotna poena, a Međimurska županija subvencionira kamatu sa 1,5  postotna poena, dakle ukupna subvencija kamata iznosi 3,5  postotna poena.
 
Navedene kamatne stope za poduzetnike umanjuju se za iznos subvencije od 3,5 postotna poena.
 
 
 6.     NAKNADA BANCI:
              Od 0,8% do najviše 1,0%  jednokratno na iznos odobrenog kredita
 
 7.    INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA:
§ visina jamstva 1:1,3
§ hipoteka
§ sudužništvo
§ jamci
§  jamstvo HAMAG –a
§ drugi instrumenti osiguranja koje poduzetnik ugovori s Bankom
 
 8.        STATUS PODUZETNIKA
§ deponent Banke
 
 9.       NAČIN ISPLATE SREDSTAVA
Dio kredita namijenjen za osnovna sredstva Banka će doznačiti bezgotovinskom isplatom na račun dobavljača ili izvršitelja usluga na osnovi ovjerene situacije, predračuna, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u visini najmanje 90%, te isplatom poduzetniku na žiro račun do najviše10% iznosa odobrenog kredita
        – dio kredita za obrtna sredstva u cijelosti će se doznačiti na žiro račun
          Poduzetniku
 
 10.      PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
 Kreditni zahtjevi – obrazac LPR malog gospodarstva-09 s propisanom dokumentacijom navedenom u obrascu (u 2 primjerka) podnose se Povjerenstvu za provedbu postupka javnog natječaja po projektu „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ na slijedeće adrese:
REDEA-Regionalna razvojna agencija Međimurje d.o.o.
J. B. Jelačića 22
40000 Čakovec
pon, uto, sri, čet od 8,00 -10,00 sati i 13,30 -15,30 sati
pet od 8,00 – 10,00 sati
 
ili
 
                                                           Međimurska županija
Upravni odjel za gospodarstvo, promet i europske integracije
R. Boškovića 2
40000 Čakovec
                                   pon,uto, sri, čet od 8,00 -10,00 sati i 13,30 -15,30 sati
pet od 8,00 -10,00 sati
   tel:040/374-238
 
Tekst Natječaja, Obrazac LPR malog gospodarstva – 09 te popis dokumentacije potražite na www.redea.hr i www.medjimurska-zupanija.hr
 
 
11.       Po donošenju Odluke Povjerenstva Međimurske županije za provedbu Projekta “Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva” o subvencioniranju kamate, poduzetnici će kredite realizirati preko poslovnih banaka s kojima su potpisani Ugovori o provedbi Projekta, i to:
1.   Erste & Steiermarkische Bank  d.d., Komercijalni centar Čakovec
2.   Hypo Alpe-Adria- Bank d.d., Podružnica Čakovec
3.    Međimurska banka d.d.
4.   Raiffeisenbank Austria d.d., Podružnica Čakovec
5.    Volksbank d.d., Podružnica Čakovec
6.    Zagrebačka banka d.d., Poslovnica Čakovec
 
Konačnu odluku o odobrenju kredita, sukladno svojoj poslovnoj politici, donosi banka, s kojom poduzetnik sklapa ugovor o kreditu.
 
12.       Javni natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava.
13.        Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
14.       Zadovoljavanje samo formalnih uvjeta natječaja ne znači i pravo na odobrenje kreditnog zahtjeva.
15.       Povjerenstvo Međimurske županije provoditi će kontrolu namjenskog korištenja kredita
 
 
KLASA:403-01/10-02/2
URBROJ:2109/1-01-10-01
Čakovec, 10. ožujak 2010.
 
 
POTREBNA DOKUMENTACIJA: