OBJAVA IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PROVEDBI M 301 „POBOLJŠANJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE”

OBJAVA IZMJENA I DOPUNA PRAVILNIKA O PROVEDBI M 301 „POBOLJŠANJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE”

Objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o provedbi Mjere 301. »POBOLJŠANJE I RAZVOJ RURALNE INFRASTRUKTURE« unutar IPARD programa. Korisnici sredstava iz IPARD programa za ulaganja unutar Mjere 301. su jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi do 10.000 stanovnika prema Popisu stanovništva iz 2001. godine), kao i općine nastale nakon 2001. godine, prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj. Ulaganja unutar Mjere 301. dozvoljena su za sektore: sustav kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda, lokalne nerazvrstane ceste, toplane, protupožarne prosjeke s elementima šumskih cesta.

Maksimalna ukupna vrijednost prihvatljivog ulaganja ograničena je na:
a) 405.000 EUR (3.000.000 HRK) za ulaganja u nerazvrstane ceste i protupožarne prosjeke s elementima šumske ceste.
b) 958.000 EUR (7.000.000 HRK) za ulaganja u sustav kanalizacije i pogone za pročišćavanje otpadnih voda,
c) 958.000 EUR (7.000.000 HRK) za ulaganja u toplane.
Ako ulaganje ne stvara značajan neto prihod, javna pomoć iz IPARD programa iznosi 100% ukupnog prihvatljivog ulaganja, a ako ulaganje stvara značajan neto prihod, javna pomoć iz IPARD programa iznosi 50% ukupnog prihvatljivog ulaganja.
 
Planirani rok za zaprimanje prijava po Mjeri 301 je 06.12.2010. – 31.01.2011. godine.
 
Link na kojem možete naći Pravilnik i izmjene i dopune Pravilnika o provedbi mjere 301 je slijedeći: