OBAVIJEST O ZABRANI PRENAMJENE TRAJNIH TRAVNJAKA I PAŠNJAKA UNUTAR NATURA 2000 PODRUČJA

OBAVIJEST O ZABRANI PRENAMJENE TRAJNIH TRAVNJAKA I PAŠNJAKA UNUTAR NATURA 2000 PODRUČJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je zabranu Ministarstva poljoprivrede vezanu uz prenamjenu trajnih travnjaka i pašnjaka na posebnim lokalitetima u sklopu Natura 2000 područja.

Naime, poljoprivredni proizvođači koji u okviru Programa osnovnog plaćanja ostvaruju prava na plaćanja, obavezni su se na prihvatljivim površinama pridržavati prirodnih praksi koje su korisne za klimu i okoliš. Jedna od navedenih praksi je čuvanje trajnih travnjaka i pašnjaka u sklopu koje poljoprivrednici površine koje se nalaze unutar posebnih lokaliteta kao što je Natura 2000 područje, ne smiju preorati niti prenamijeniti u drugu vrstu korištenja (pretvoriti u oranice, voćnjake, vinograde i dr.), već ih trajno čuvati i koristiti kao trajne travnjake i pašnjake.

Vezano uz navedenu zabranu postoji mogućnost izuzeća za koje je neophodno ishoditi odobrenje, pri čemu korisnik nadležnom tijelu, u fazi planiranja zahvata prenamjene i prije same provedbe, podnosi zahtjev za ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu. Zahtjev za ocjenu prihvatljivosti šalje se Ministarstvu zaštite okoliša i prirode ukoliko se površine nalaze unutar zaštićenog područja nacionalnog parka, parka prirode i posebnog rezervata, a ukoliko se površine nalaze u nekoj drugoj kategoriji posebnih lokaliteta, zahtjev se šalje nadležnom županijskom uredu državne uprave za zaštitu okoliša u županiji (Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i prirode te komunalno gospodarstvo).

Više informacija možete naći na službenim stranicama Agencije za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju ili na slijedećoj poveznici.