OBAVIJEST O RASPISIVANJU 1. NATJEČAJA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ MJERE 101 I MJERE 103 IPARD PROGRAMA

OBAVIJEST O RASPISIVANJU 1. NATJEČAJA ZA DODJELU SREDSTAVA IZ MJERE 101 I MJERE 103 IPARD PROGRAMA

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ravnateljstvo za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi – SAPARD/IPARD Agencija kreće u objavu prvog javnog natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa za Mjeru 101 „Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u svrhu restrukturiranja i dostizanja standarda Zajednice“ i Mjeru 103 „Ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda u svrhu restrukturiranja tih aktivnosti i dostizanja standarda Zajednice“.

Javni natječaj će biti objavljen u Narodnim novinama br. 153/09 od 21.prosinca 2009. godine, a od 24. prosinca će biti dostupan i na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede (www.mps.hr) gdje će se nalaziti i Vodiči za korisnike, obrasci za prijavu na natječaj te informativni upitnici koji se popunjavaju i šalju zajedno s prijavom na natječaj. Rok za podnošenje prijava počinje teći 04. siječnja i traje zaključno s 04. ožujka 2010. godine, a kompletne prijave šalju se isključivo preporučenom poštom na adresu naznačenu u natječaju.
Također, Pravilnik o provedbi Mjere 101 i Mjere 103 unutar IPARD programa objavljen je u Narodnim novinama br. 146/09 i 150/09, a dostupan je i na internetskim stranicama Ministarstva.
Za više informacija o IPARD programu i njegovoj provedbi možete se obratiti u REDEA-u na broj telefona  040/395-528 ili e-mail: valentina.hazic@redea.hr.