OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

OBAVIJEST O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

Na temelju članka 16. stavka 1. Statuta Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA, ravnateljica Javne ustanove REDEA donosi ODLUKU O PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA. Poništava se javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa od 29. 7. 2019. za radno mjesto stručnog suradnika / stručne suradnice u Odjelu za strateško planiranje i razvojne programe na određeno puno radno vrijeme. Natječaj je bio objavljen na službenim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u lokalnom tisku i internetskim stranicama Javne ustanove REDEA.

Odluka će biti dostavljena svim kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

Odluku možete preuzeti OVDJE.