OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJNOG POSTUPKA

Obavijest o ishodu natječajnog postupka za “Natječaj za izbor direktora/ice društva REDEA d.o.o.”.

Na natječaju za izbor direktora/ice društva REDEA d.o.o. izabrana je Sandra Polanec Marinović, dipl.inf.