Ukupno REDEA nositelj:  6.394.779,37 EUR 15 projekata
Ukupno PARTNER ili priprema dokumentacije:  120.889.725,60 EUR 54 projekata
UKUPNO REALIZIRANO:  127.284.504,97 EUR 69 projekata

 

Pretpristupno razdoblje 33 projekta (od toga nositelji 7 projekata) Ukupna vrijednost:

11.636.829,73 EUR

Priprema dokumentacije 16 projekata Ukupna vrijednost:

5.912.431,97 EUR

 

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
FOND NAZIV PROJEKTA IZNOS ULOGA U PROJEKTU VRIJEME PROVEDBE
EUROPSKI SOCIJALNI FOND

 

“Empowering for Growth 2” (Osnaživanje Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije, faza 2) 34.438,19 EUR vodeći partner 1.3.2015. -. 29.2.2016.
1,2,3…PALIM LAMPICU! – razvoj sustava podrške (potencijalno) darovitim učenicima u Međimurskoj županiji 799.856,24 kn partner 28.6.2018. – 27.6.2019.
Empowering for Growth 3  

1.707.885,43 kn

 

nositelj 14.5.2018.-14.11.2020.
EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ Jačanje mreže podrške prijaviteljima i korisnicima Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova u Međimurskoj županiji 1.365.610,96 kn nositelj 1.10.2016. – 31.3.2019.
Razvojno – edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra (izrada potrebne dokumentacije za prijavu projekta adaptacije i opremanja objekata Metalske jezgre za financiranje sredstvima iz ERDF) 610.225,50 kn partner 18.6.2015. – 18.6.2016.
Ulaganje u proširenje poduzetničke poslovne infrastrukture u Centru znanja Međimurske županije 11.982.571,49 kn partner 1.9.2017. – 1.11.2020.
Metalska jezgra 31.290.223,12 kn partner 1.7.2018. – 1.2.2021.
Med dvemi vodami 12.108.422,84 kn partner 16.7.2018. – 13.3.2021.

 

  Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine 40.802.742,56 kn partner 1.5.2017. – 1.8.2021.
INTERREG V-B DUNAV 2014. – 2020.

 

EcoInn Danube 2.126.924,97 EUR partner 1.12.2016. – 31.5.2019.
SENSES 1.530.777,50 EUR partner 1.1.2017. – 30.6.2019.
INTERREG HU – HR 2014. – 2020.

 

Establishing short food supply chains and competitive agricultural sector in the cross-border region through institutional cooperation (AgriShort) 206.727,03 EUR nositelj 1.5.2017. – 31.8.2018.
Revitalisation of cultural heritage into tourism attractions in Međimurje and Letenye area – ATTRACTOUR 1.499.272,92 EUR nositelj 1.9.2017. – 30.4.2019.
New concept training for energy efficiency EN-EFF 177.782,48 EUR partner 1.8.2017. – 30.11.2018.
Socijalna aktivacija za osiguranje zdravog, sigurnog i pristupačnog pograničnog područja – 2SoKroG 574.947,17 EUR partner 1.9.2018. – 30.9.2020.
INTERREG CENTRAL EUROPE 2014. – 2020.

 

RURES – Promote the Sustainable Use of Renewable Resources and Energy Efficiency in Rural Regions 2.169.295,25 EUR partner 1.7.2017. – 30.6.2020.

 

ERASMUS +
Creative Youthwork Network 120.528,00 EUR nositelj KA 2 – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
Korak ispred 22.135,00 EUR nositelj KA 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
Back to school 15.306,00 EUR nositelj KA 1 – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince