Institucije

Hrvatski Sabor – www.sabor.hr
Ured Predsjednice Republike Hrvatske – www.predsjednica.hr
Vlada Republike Hrvatske – www.vlada.hr

Ministarstva

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta – www.mingo.hr
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  – www.mspm.hr
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije – www.mrrfeu.hr
Ministarstvo financija – www.mfin.hr
Ministarstvo obrane – www.morh.hr
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova – www.mvep.hr
Ministarstvo unutarnjih poslova – www.mup.hr
Ministarstvo pravosuđa – www.pravosudje.gov.hr
Ministarstvo uprave – www.uprava.gov.hr
Ministarstvo rada i mirovinskog sustava – www.mrms.hr
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture – www.mppi.hr
Ministarstva poljoprivrede – www.mps.hr
Ministarstvo turizma – www.mint.hr
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike – www.mzoip.hr
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja – www.mgipu.hr
Ministarstvo hrvatskih branitelja – www.branitelji.gov.hr
Ministarstvo zdravstva – www.zdravlje.hr
Ministarstvo znanosti i obrazovanja – www.mzos.hr
Ministarstvo kulture – www.min-kulture.hr
Središnji državni portal – www.gov.hr

Državni uredi

Središnji državni ured za e-Hrvatsku – www.uprava.gov.hr/uprava-za-e-hrvatsku
Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom – www.imovina.gov.hr
Državni ured za reviziju – www.revizija.hr

Uprave

Porezna uprava – www.porezna-uprava.hr
Carinska uprava – www.carina.hr
Državna geodetska uprava – www.katastar.hr

Zavodi

Hrvatski zavod za zapošljavanje – www.hzz.hr
Državni zavod za statistiku – www.dzs.hr
Državni zavod za mjeriteljstvo – www.dzm.hr
Državni hidrometeorološki zavod – www.meteo.hr
Državni zavod za intelektualno vlasništvo – www.dziv.hr
Državni zavod za zaštitu prirode – www.dzzp.hr
HZMO – Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje – www.mirovinsko.hr
HZPSS – Hrvatski zavod za poljoprivredno savjetodavnu službu www.hzpss.hr
Savjetodavna služba www.savjetodavna.hr

Strukovne organizacije

HGK – Hrvatska gospodarska komora – www.web.hgk.hr
HOK – Hrvatska obrtnička komora – www.hok.hr
HSZ – Hrvatski savez zadruga – www.zadruge.hr
HUP – Hrvatska udruga poslodavaca – www.hup.hr
HIZ – Hrvatski izvoznici – www.hrvatski-izvoznici.hr
HZTK – Hrvatska zajednica tehničke kulture – www.hztk.hr
ZADRUGE – Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo – www.zadruge.hr

Agencije

SAFU – Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije www.safu.hr

AIK – Agencija za investicije i konkurentnost – www.aik-invest.hr
HAMAG BICRO- Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije – www.hamagbicro.hr
Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija – www.cei.hr
HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga – www.hanfa.hr
HERA – Hrvatska energetskaregulatorna agencija – www.hera.hr
HROTE – Hrvatski operator tržišta energije – www.hrote.hr
HIDRA – Hrvatska informacijsko dokumentacijska referalna agencija www.hidra.hr
AZTN – Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja – www.aztn.hr
AMPEU – Agencija za mobilnost i programe Europske unije – www.mobilnost.hr
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih – www.asoo.hr

Bankarske i financijske institucije

HNB – Hrvatska narodna banka – www.hnb.hr
HBOR – Hrvatska banka za obnovu i razvitak – www.hbor.hr
FINA – Financijska agencija – www.fina.hr
RIF – Hrvatska zajednica računovođa i financijskih djelatnika – www.rif.hr

Registri

Sudski registar trgovačkih društava u RH – www.sudreg.pravosudje.hr
Portal obrtnog registra Republike Hrvatske – www.sor.mingorp.hr
Registar udruga – Ministarstvo uprave – www.uprava.hr/RegistarUdruga
Registar poslovnih subjekata (Biznet)- www.biznet.hr

Instituti

IRMO – Institut za međunarodne odnose – www.irmo.hr
EIHP – Energetski institut Hrvoje Požar – www.eihp.hr
IRB – Institut Ruđer Bošković – www.irb.hr
EIZ – Ekonomski institut, Zagreb – www.eizg.hr
IJF – Institut za javne financije – www.ijf.hr

Ostale poveznice

Narodne novine – Službeni list Republike Hrvatske www.nn.hr
HTZ – Hrvatska turistička zjednica – www.croatia.hr
Hrvatska gospodarska diplomacija – www.gd.mvep.hr
HITRO.HR – www.hitro.hr
Tax-Fin-Lex – sustav poreznih, financijskih i pravnih informacija – www.tax-fin-lex.hr
Poslovna tražilica WLW – www.wlw.hr

Međimurje

MESAP – Međimurski sajam poduzetništva – www.mesap.hr
TZM – Turistička zajednica Međimurja – www.tzm.hr
HGK Županijska komora Čakovec – www.hgk.hr/cakovec
HOK – Obrtnička komora Međimurja – www.obrtnicka-komora-medjimurja.hr

Gradovi i općine u Međimurskoj županiji
Grad/općina/tel web stranica e-mail
Međimurska Županija

040 374 111

www.medjumurska-zupanija.hr info@medjimurska-zupanija.hr
Grad Čakovec

040 314 920

www.cakovec.hr cakovec@cakovec.hr
Grad Mursko Središće

040 370 773

www.mursko-sredisce.hr grad-mursko-sredisce@ck.t-com.hr
Grad Prelog

040 645 301

www.prelog.hr ured-grada@prelog.hr
Općina Belica

040 845 402

www.belica.hr opcina@belica.hr
Općina Dekanovec

040 849 488

www.dekanovec.hr opcina-dekanovec@ck.t-com.hr
Općina Domašinec

040 863 240

www.opcina-domasinec.hr  opcina-domasinec@ck.t-com.hr
Općina Donja Dubrava

040 688 919

www.donjadubrava.com opcina-donja-dubrava@ck.htnet.hr
Općina Donji Kraljevec

040 655 126

www.donjikraljevec.hr opcina@donjikraljevec.hr
Općina Donji Vidovec

040 615 105

www.donjividovec.hr opc.dvidovec@gmail.com
Općina Goričan

040 601 192

www.gorican.hr opcina@gorican.hr
Općina Gornji Mihaljevec

040 899 117

www.gornjimihaljevec.hr opcina.gornji.mihaljevec@gmail.com
Općina Kotoriba

040 682 265

www.kotoriba.hr opcina@kotoriba.hr
Općina Mala Subotica

040 631 700

www.opcina-mala-subotica.hr opcina@opcina-mala-subotica.hr
Općina Nedelišće

040 821 107

www.nedelisce.hr nedelisce@nedelisce.hr
Općina Orehovica

040 635 275

www.orehovica.hr opcina-orehovica@ck.t-com.hr
Općina Podturen

040 847 260

www.opcina-podturen.hr opcina-podturen@ck.t-com.hr
Općina Pribislavec

040 360 211

www.pribislavec.hr info@pribislavec.hr
Općina Selnica

040 861 344

www.selnica.hr opcina.selnica@gmail.com
Općina Strahoninec

040 333 088

www.strahoninec.hr info@strahoninec.hr
Općina Sveta Marija

040 660 864

www.svetamarija.hr opcina-sveta-marija@ck.t-com.hr
Općina Sveti Juraj na Bregu

040 855 305

www.svetijurajnabregu.hr juo@svetijurajnabregu.hr
Općina Sveti Martin na Muri

040 868 231

www.svetimartin.hr opcina.svmartin@gmail.com
Općina Šenkovec

040 343 250

www.senkovec.hr opcina@senkovec.hr
Općina Štrigova

040 851 134

www.opcinastrigova.hr opcina.strigova@ck.t-com.hr
Općina Vratišinec

040 866 469

www.vratisinec.hr  opcinavratisinec@gmail.com
Mediji

Međimurske novine – www.mnovine.hr
Večernji list regionalni dio – www.vecernji.hr/varazdin_i_medjimurje
Srce TV – www.srce.tv
Portal Čakovec Online – www.cakoveconline.com
List Međimurje – www.medjimurje.hr
Radio 1 – www.radio1.hr
Hrvatski radio Čakovec – www.radio-cakovec.hr
Radio 105 – www.radio105.hr
Radio Studio M – www.studiom.hr
Radio Međimurje – www.kotoriba.hr/radiomedjimurje.htm
Portal eMeđimurje – www.emedjimurje.hr

Europska unija

Središnji portal Europske unije – www.europa.eu
INTERREG V-A Slovenija – Hrvatska – http://www.si-hr.eu/hr2/
INTERREG V-A Mađarska – Hrvatska – www.huhr-cbc.com
IEE – www.ec.europa.eu/energy/intelligent
Europska komisija – www.ec.europa.eu

Hrvatska i EU

Europska komisija – Predstavništvo u Hrvatskoj – www.ec.europa.eu/croatia
Euro info komunikacijski centar Zagreb – www.euroinfo.hr
Središnja agencija za financiranje i ugovaranje – www.safu.hr
Ured hrvatskih regija u Briselu – www.croatianregions.eu

Regionalne razvojne agencije

EURADA – Europsko udruženje razvojnih agencija – www.eurada.org