NOVIH 14 MILIJUNA KUNA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ ESF

NOVIH 14 MILIJUNA KUNA ZA PROJEKTE FINANCIRANE IZ ESF

Dodijeljeno je 13 ugovora u vrijednosti od 13.840.419,30 kuna kojima su prijavitelji ostvarili bespovratna sredstva u okviru Poziva „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport”.

Navedeni Javni poziv, čiji je moto „Zajedno u športu za jednakost u životu“, prvi je javni poziv u Hrvatskoj financiran iz Europskog socijalnog fonda, a namijenjen športu, s ciljem poboljšanja dostupnosti športsko-rekreativnih sadržaja osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i onoj u riziku od socijalne isključenosti.

Kroz projekte odobrene temeljem ovog Javnog poziva omogućit će se bavljenje športom većem broju ljudi, neovisno o njihovim materijalnim ili tjelesnim mogućnostima, a do sada je odobreno ukupno 57 projekata u vrijednosti od 63,7 milijuna kuna od ukupno raspoloživih sredstava koja iznose 100 milijuna kuna. Među odobrenim projektnim prijedlozima nalaze se inicijative raznovrsnih športskih udruga i klubova iz svih dijelova Hrvatske, a veliki interes prijavitelja otvara vrata športu i u idućem operativnom razdoblju.

Izvor: Središnji državni ured za šport