NOVI SET MJERA POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA

NOVI SET MJERA POMOĆI POLJOPRIVREDNICIMA

Ministarstvo poljoprivrede nastavlja s dopunom i realizacijom mjera pomoći poljoprivredi, ribarstvu i šumarstvu uslijed okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19.

  • Na sjednici Vlade Republike Hrvatske predložen je prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o poljoprivredi. Tako je osnovni cilj intervencija Zakona o poljoprivredi propisati mogućnost Ministarstva poljoprivrede da u slučajevima više sile i izvanrednih okolnosti,može donijeti posebnu odluku o odgodi roka za povrat sredstava u slučaju nemogućnosti naplate duga.
  • Javni naručitelj će poljoprivredne i prehrambene proizvode naručivati od gospodarskih subjekata, obvezno primjenjujući kriterije koji se odnose na kvalitetu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, veću svježinu ili niže opterećenje okoliša u pogledu kraćeg prijevoza, bez obzira na vrstu postupka javne nabave.
  • Izrada nacionalne online platforme – digitalne tržnice – na kojoj će se ponuditelji poljoprivredno prehrambenih proizvoda izlistavati te na taj način olakšati javnim naručiteljima pronalaženje dobavljača i omogućiti kupoprodaju domaćih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
  • Provedbom privremene izvanredne mjere pomoći malim mljekarama s problemima u poslovanju osigurat će se otkup njihovih tržnih viškova.
  • Programom potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini, cilj je održati zaposlenost te postojeću razinu proizvodnje na malim poljoprivrednim gospodarstvima u sektoru voća i povrća, cvijeća, sektoru sjemena, kao i proizvodnje biljnog reprodukcijskog materijala te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva.

Više informacija možete pronaći OVDJE.