NOVI ONLINE ALAT ZA UČENJE JEZIKA U SKLOPU PROGRAMA ERASMUS+

NOVI ONLINE ALAT ZA UČENJE JEZIKA U SKLOPU PROGRAMA ERASMUS+

bird_rightErasmus+ Online Jezična podrška (OLS) je novi online alat za učenje jezika koji nudi sudionicima u programu Erasmus+ aktivnostima (KA1) mobilnost te će imati priliku za procjenu svojih vještina na stranom jeziku (jezicima) koje će koristiti prilikom studiranja, rada ili volontiranja. Osim toga, odabrani sudionici mogu pratiti online tečaj jezika za poboljšanje njihovih sposobnosti.

Erasmus+ sudionici mogu imati koristi od OLS na različite načine na način da mogu procijeniti svoju razinu jezika online te nakon toga mogu pristupiti on-line materijalima, tečajevima i forumima učenja jezika. OLS je trenutno dostupan na njemačkom, engleskom, španjolskom, francuskom, talijanskom i nizozemskom jeziku. Do 2020. godine Erasmus+ program ima za cilj biti dostupan u učenju jezika na svim službenim jezicima EU.

Više o online jezičnoj podršci možete pogledati na službenoj stranici Erasmus+ OLS.

Erasmus_LOGO