NOVE IZMJENE INDIKATIVNOG GODIŠNJEG PLANA NATJEČAJA ZA OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

NOVE IZMJENE INDIKATIVNOG GODIŠNJEG PLANA NATJEČAJA ZA OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Dana, 18. svibnja 2017. godine objavljene su izmjene i dopune Indikativnog godišnjeg plana Poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP) sufinanciranih iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija‟ 2014.-2020. za 2017. godinu.

Izmijenjeni Indikativni godišnji plan dostupan je na stranicama Strukturnih fondova.