NATJEČAJ ZA UDRUGE U PODRUČJU IZVANINSTITUCIONALNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I MLADIH

NATJEČAJ ZA UDRUGE U PODRUČJU IZVANINSTITUCIONALNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA DJECE I MLADIH

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u šk. god. 2016./2017.

Financijske potpore dodijelit će se udrugama koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja te planiraju provesti projekte koji su vezani uz provedbu mjera zakona, nacionalnih strategija, planova i programa u području odgoja i obrazovanja djece i mladih.

Ciljevi natječaja su razviti i provesti održive i učinkovite aktivnosti koje će promicati jednakopravnost, socijalnu uključenost te očuvanje lokalnog i nacionalnog identiteta, pridonijeti razvoju demokratskih načela i aktivnog građanstva, povećati znanje o ljudskim pravima.

Prihvatljivi prijavitelji su udruge koje djeluju u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih.

Partnerstvo je obavezno i to s najmanje jednom odgojno-obrazovnom ustanovom u jedinici lokalne područne (regionalne) samouprave u kojoj se projekt provodi.

Prihvatljive projektne aktivnosti su: edukativne aktivnosti, izlaganja, radionice, individualni rad s djecom i mladima, ankete, izrada edukacijskih materijala, nabava didaktičkog materijala i opreme za provedbu edukativnih aktivnosti i dr.

Ukupna vrijednost natječaja iznosi 8.000.000,00 HRK.

Najmanji iznos projektnog prijedloga iznosi 50.000,00 HRK, a najveći iznos projekta može biti do 200.000,00 HRK.

Udruga može tražiti od Ministarstva do 100% iznosa za financiranje projekta.

Projekt se mora provoditi u šk. god. 2016./2017., a najdulje do 31. 8. 2017.

Rok za prijavu: 1. 7. 2016.

Više o natječaju i popratnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.