NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 19.2.1. „PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE“

NATJEČAJ ZA PROVEDBU TIPA OPERACIJE 19.2.1. „PROVEDBA OPERACIJA UNUTAR CLLD STRATEGIJE“

Natječaj za provedbu podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ – provedba tipa operacije 19.2.1. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“

1. PREDMET NATJEČAJA

(1) Predmet natječaja je dodjela sredstava za cjelokupno trajanje Programa sukladno članku 5. stavka 1. i članku 16. stavka 3. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« u okviru mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine 47/2016; u daljnjem tekstu: Pravilnik) i to za provedbu:

– podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.2.),

– podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.3.),

– podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« (u daljnjem tekstu: Podmjera 19.4.).

2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

(1) Prihvatljivi korisnici su Lokalne akcijske grupe (u daljnjem tekstu: LAG) koje po svojoj definiciji čine partnerstvo predstavnika javnog, gospodarskog i civilnog sektora određenog ruralnog područja koje je osnovano s namjerom izrade i provedbe lokalne razvojne strategije tog područja.

(2) Natječajem se LAG-ovi se odabiru za cjelokupno trajanje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

3. PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

(1) Dodijeljena sredstva javne potpore namijenjena su za sufinanciranje aktivnosti iz:

– tipa operacije 19.2.1. »Provedba operacija unutar CLLD strategije« u okviru Podmjere 19.2.

– tipa operacije 19.3.1. »Priprema aktivnosti suradnje LAG-a« i 19.3.2. »Provedba aktivnosti suradnje LAG-a« u okviru Podmjere 19.3.

– tipa operacije 19.4.1. »Tekući troškovi i animacija« u okviru Podmjere 19.4.

(2) Lista prihvatljivih troškova za podmjere 19.3. i 19.4. bit će objavljena uz natječaje za provedbu podmjera 19.3. i 19.4..

(3) Natječaje iz stavka 2. ove točke Agencija za plaćanja će raspisati nakon sklapanja ugovora s LAG-om.

(4) Prihvatljivi troškovi u okviru tipa operacije 19.2.1. odnose se na provedbu odabranih projekata iz LRS.

4. IZNOS I UDIO POTPORE

(1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 490.000.000,00 HRK.

(2) Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar Podmjera 19.2., 19.3. i 19.4..

(3) Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Cjeli tekst natječaja dostupan je OVDJE.