NATJEČAJ ZA PROVEDBU OPERACIJE 4.1.3. “KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE”

NATJEČAJ ZA PROVEDBU OPERACIJE 4.1.3. “KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE”

Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je natječaj za provedbu podmjere 4.1. „Potpora za ulaganje u poljoprivredna gospodarstva“- provedba operacije 4.1.3. „Korištenje obnovljivih izvora energija“.

Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. stavcima (1) i (3) Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

Povezana društva u smislu članka 3. stavka 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 smatraju se jednim (1) korisnikom te isti može podnijeti jedan (1) zahtjev za potporu u skladu s člankom 14. stavkom 4. Pravilnika

Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 13. Pravilnika, lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za: mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva.

Visina potpore iznosi 5.000 do 1.000.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Više informacija dostupno je OVDJE.