NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.3.1. – INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA

NATJEČAJ ZA OPERACIJU 4.3.1. – INVESTICIJE U OSNOVNU INFRASTRUKTURU JAVNOG NAVODNJAVANJA

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za operaciju 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja.

Prihvatljivi korisnici ove operacije su jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi troškovi su gradnja cjelovitog sustava navodnjavanja (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav).

Visina potpore iznosi od 150.000 do 15.000.000 eura (u kunskoj protuvrijednosti), a intenzitet potpore je do 100 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Natječaj je otvoren od 27. srpnja do 27. listopada 2016.

Više informacija dostupno je OVDJE.