NATJEČAJ ZA EUROSTARS 2

NATJEČAJ ZA EUROSTARS 2

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavila je na svojim stranicama zajednički poziv za međunarodne suradničke projekte u program Eurostars 2.

Eurostars programom potiču se mala i srednja poduzeća na suradnju sa međunarodnim partnerima u pokretanju istraživačko-razvojnih aktivnosti.

Ciljevi programa:

 • Poticanje poduzeća na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoj te jačanje inovacijskih kapaciteta poduzeća
 • Poticanje međunarodne suradnje poduzetnika
 • Stvaranje temelja za međunarodni tržišni plasman

Natjecatelji:

 • Osnovni kriterij je sudjelovanje minimalno dvije zemlje članice
 • Nositelj projekta treba biti malo ili srednje poduzeće iz države članice Eurostarsa koje se bavi istraživanjem i razvojem
 • Velika poduzeća mogu sudjelovati jedino uz 100%-tno samostalno financiranje.

Maksimalni iznos bespovratne potpore po pojedinom projektu: 200.000 EUR ili 70% udjela hrvatskog partnera na projektu, ovisno što je manje.

Vremensko trajanje projekta: maksimalno tri godine (36 mjeseci)

Opravdani troškovi:

 • Plaće zaposlenih,
 • Oprema i sitni inventar,
 • Troškovi usluga,
 • Troškovi putovanja,
 • Ostali razvojni troškovi.

Prijava se sastoji od dva koraka. Rok za popunjavanje online pretprijave (prema HAMAG-BICRO) je 20. siječanj 2017., a rok za online punu prijavu (prema EUREKA tajništvu – Bruxelles) je 2. ožujak 2017. godine.

Detaljne informacije možete pronaći OVDJE.