NATJEČAJ ZA DODJELU KREDITA IZ PROGRAMA “LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA – MIKROKREDITIRANJE”

NATJEČAJ ZA DODJELU KREDITA IZ PROGRAMA “LOKALNI PROJEKTI RAZVOJA – MIKROKREDITIRANJE”

  
 
Međimurska županija u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom Međimurje, REDEA, raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za poduzetničke kredite
 
Lokalni projekti razvoja
  
MIKROKREDITIRANJE
 
 
Program kreditiranja raspisan je temeljem Projekta Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva “Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik” i Dodatka Ugovoru o provedbi Projekta “Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje” i zaključen između Međimurske županije, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i poslovnih banaka
  
 
1. KORISNICI KREDITA
 
Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti postojeći poduzetnici i poduzetnici početnici, i to:
 • obrti
 • mala i srednja trgovačka društva
 • zadruge
 • ustanove
a u 100% vlasništvu državljana Republike Hrvatske.
 
Pravo na korištenje kredita ima poduzetnik koji ulaže na području Međimurske županije, bez obzira na sjedište poduzetnika.
Prednost pri odobrenju kreditnog zahtjeva imaju poduzetnici koji ulažu u proizvodne djelatnosti, novo zapošljavanje i nove tehnologije.
 
 
2. UVJETI KREDITA
 
Iznos kreditnih sredstava
najniži iznos 35.000 kuna
najviši iznos 200.000 kuna
Namjena kreditnih sredstava
kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekta
nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme
trajna obrtna sredstva
Rok otplate, poček i rok iskorištenja kredita
otplata do 5 godina
poček do 1 godine (osim za obrtna sredstva)
Kamatna stopa
5 %
kamata se naplaćuje prema ugovoru između Banke i Poduzetnika u tijeku korištenja kredita (počeka i otplate)
Naknada banci
do 0,8% jednokratno
Instrumenti osiguranja povrata kredita
jamstvo iz projekta Regionalni jamstveni instrumenti
državno jamstvo (HAMAG)
ostali instrumenti osiguranja u dogovoru s poslovnom bankom
Status poduzetnika
nije uvjetovan kao deponent Banke
 
 
 
3. POSTUPAK OBRADE
 
Po donošenju Odluke Povjerenstva Međimurske županije za provedbu Projekta “Lokalni projekti razvoja – Mikrokreditiranje” o odobrenju kreditnih zahtjeva, poduzetnici će kredite realizirati preko poslovnih banaka s kojima su potpisani Ugovori o provedbi Projekta, i to:
 
1. Međimurska banka d.d. Čakovec
2. Raiffeisenbank Austria d.d., podružnica Čakovec
3. Zagrebačka banka d.d., poslovni centar Varaždin
4. HYPO Alpe Adria bank d.d., podružnica Čakovec
5. Erste & Steiermärkische bank d.d., komercijalni centar Čakovec
 
Konačnu odluku o odobrenju kredita donosi poslovna banka, s kojom poduzetnik sklapa ugovor o kreditu.
 
 
4. NAČIN PODIZANJA I PREDAJE ZAHTJEVA ZA PODUZETNIČKE KREDITE
 
Obrazac zahtjeva te popis dokumentacije podižu se u REDEA d.o.o.; poslovnim bankama, potpisnicama Ugovora o provedbi Projekta ili na web stranici www.redea.hr. Informacije se mogu dobiti pozivom na broj telefona: 374-090 ili na e-mail: redea@ck.t-com.hr
 
Kompletirani zahtjevi za poduzetničke kredite s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:
 
REDEA – Regionalna razvojna agencija Međimurje d.o.o.
R. Boškovića 2,   40 000 ČAKOVEC
radnim danom od 8,00 do 15,00 sati

 
5. TRAJANJE NATJEČAJA
Natječaj je otvoren do iskorištenja sredstava.  
 
6. NEPOTPUNI ZAHTJEVI NEĆE SE RAZMATRATI.
 
 
7. UZ ZAHTJEV ZA KREDIT (POPUNJEN OBRAZAC U 2 PRIMJERKA) PRILAŽE SE DOKUMENTACIJA:
 
 1. Obrtnica ili Rješenje o upisu u sudski registar sa svim promjenama
 2. Obavijest o razvrstavanju djelatnosti prema NKD
 3. Bilanca i račun dobiti i gubitka za posljednje dvije godine
 4. Prijava poreza na dohodak za posljednje dvije godine (obrazac DOH, popis dugotrajne imovine, pregled primitaka i izdataka za zadnje dvije godine i tekuću godinu sa stanjem na dan predaje zahtjeva)
 5. BON 2 ne stariji od 30 dana
 6. Preslika lokacijske ili građevinske dozvole (za kredite za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje objekata)
 7. Kratak opis investicije
 8. Naknadno – po zahtjevu Povjerenstva i Banke: poslovni plan i ostali dokumenti
 
Dodatno za početnike:
 • prilog kreditnom zahtjevu: skraćeni plan ulaganja
 • za početnike nije potrebna dokumentacija pod brojem 3. i 4.
 
OBRASCI (download):