NATJEČAJ „ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM“

NATJEČAJ „ŠIRENJE USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM“

IPA RLJPMinistarstvo socijalne politike i mladih kao nadležno tijelo objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“. Natječaj je objavljen u sklopu Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.“, Prioritetna os 2.: Jačanje socijalnog uključivanja i integracije osoba u nepovoljnom položaju.

Opći cilj poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Specifični ciljevi su povećanje socijalne uključenosti i unapređenje kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta te osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, povećati broj zaposlenih osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada, njihovim zapošljavanjem kao osobnih asistenata.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne osobe odnosno udruge ili savez, mreža, zajednica, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga.
Trajanje projekta: maksimalno do 12 mjeseci.
Indikativan iznos namijenjen ovom pozivu iznosi 27.000.000,00 kuna.
Najniži iznos za financiranje projekta iznosi 230.000,00 kuna dok najviši iznos može iznositi 770.000,00 kuna. Financiranje iz Europskog socijalnog fonda može iznositi do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Rok prijave: 24. 2. 2015.

Više o natječaju i dokumentaciju možete pronaći na: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/116