NATJEČAJ OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

NATJEČAJ OSIGURAVANJE POMOĆNIKA UČENICIMA S TEŠKOĆAMA U OSNOVNOŠKOLSKIM I SREDNJOŠKOLSKIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta kao ugovorno tijelo objavilo je poziv za dostavu projektnih prijedloga za osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama. Poziv je izdan u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativni program „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013.

 

Prihvatljivi prijavitelji su: osnivači osnovnih i srednjih škola (javnih i privatnih škola s pravom javnosti).

 

Prihvatljivi partneri mogu biti: OCD kojima je jedna od osnovnih djelatnosti usmjerena na skrb o učenicima s teškoćama, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta, agencije nadležne za odgoj i obrazovanje, agencije za posredovane pri zapošljavanju/područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, lokalne i regionalne razvojne agencije te redovite i posebne osnovnoškolske/srednjoškolske ustanove.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

-aktivnosti povezane s upravljanjem provedbom projekta

-aktivnosti vezane uz selekciju nezaposlenih osoba registriranih na tržištu rada te program uvođenja u rad pomoćnika sa svrhom osposobljavanja osoba koje su prošle selekciju

-rad/usluga pomoćnika učenicima s teškoćama u školskim aktivnostima tijekom odgojno-obrazovnog procesa u ustanovama i izvan-učioničkim oblicima nastave

-aktivnosti povezane s informiranjem javnosti i vidljivošću

 

Trajanje projekta: 12 mjeseci

 

Budžet: ukupni iznos raspoloživ u okviru ovog poziva je 30.800.000,00 kuna.

Ukupni iznos za financiranje projekta može se kretati od minimalno 360.000,00 kuna do maksimalno 3.600.000,00 kuna.

 

Projekti se mogu sufinancirati do 100% ukupno prihvatljivih troškova projekta.

 

Rok prijave: 7. 7. 2014. do 16 sati.

 

Više informacija o pozivu možete dobiti OVDJE