NATJEČAJ FP7 LJUDI: MEÐUNARODNA RAZMJENA ISTRAŽIVAČKOG OSOBLJA

NATJEČAJ FP7 LJUDI: MEÐUNARODNA RAZMJENA ISTRAŽIVAČKOG OSOBLJA

Jedna od osnovnih komponenti u znanosti i tehnologiji je kvaliteta ljudskih resursa. Jačanje ljudskih potencijala kroz obveznu međunarodnu mobilnost unutar, ali i izvan Europe, dugoročno bi trebalo pridonijeti tome da Europa bude prepoznata kao privlačna destinacija za najbolje istraživače. Ta konsolidacija Europskog istraživačkog prostora predstavlja osnovan strateški cilj specifičnog programa Ljudi (People) unutar Sedmog okvirnog programa (FP7). Hrvatska u programu FP7 sudjeluje kao pridružena zemlja koja ima pravo ravnopravnog sudjelovanja sa svim ostalim punopravnim članicama EU.

Prethodno poznate „Marie Curie akcije“ u Šestom okvirnom programu (FP6) u Sedmom okvirnom programu postale su dio specifičnog programa  „Ljudi“. Program međunarodne razmjene istraživačkog osoblja (International Research Staff Exchange Scheme –  IRSES) je nova akcija koja za razliku od ostalih Marie Curie akcija osigurava podršku istraživačkim organizacijama u uspostavljanju i jačanju dugoročne istraživačke suradnje kroz zajednički koordinirane programe razmjene istraživačkog osoblja na kraća razdoblja. 

U trenutno otvorenom IRSES natječaju mogu sudjelovati neprofitne javne ili privatne istraživačke organizacije (npr. fakulteti, istraživački centri itd.) koje se na natječaj javljaju u partnerstvu. Za podnošenje projektnih prijedloga mora biti sastavljen konzorcij partnera koji se sastoji od najmanje dvije partnerske organizacije iz različitih zemalja Europske unije ili pridruženih zemalja, te najmanje jedne ili više istraživačkih organizacija koje dolaze iz Trećih zemalja – zemlje s kojima EU ima potpisan sporazum o znanosti i tehnologiji ili zemlje koje pokriva europska politika o susjedstvu.

Sudionici moraju podnijeti zajednički višegodišnji program za razmjenu osoblja između projektnih partnera. Osoblje iz zemalja članica Europske unije i pridruženih zemalja na razmjenu može ići isključivo u Treće zemlje, za što će istraživači dobiti financijsku potporu u iznosu od 1900 € mjesečno. U razmjeni također može sudjelovati i tehničko i upravljačko osoblje ukoliko je to opravdano. Trajanje razmjene može biti maksimalno 12 mjeseci.  

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 25. ožujka 2010. Više informacija kao i upute za potencijalne prijavitelje možete naći ovdje.