NAPREDAK PROJEKTA GREEN ENERGY

 

Provedba projekta Green Energy – The Key for the Interregional Sustainable Development započela je u prosincu prošle godine. Glavni cilj  projekta je razvoj prekograničnog partnerstva na području obnovljivih izvora energije u svrhu zajedničkog planiranja, izrade analiza i studija kao podloge za povećanje korištenja obnovljivih izvora energije, a time i očuvanje okoliša.

 

Službeni početak provođenja projekta obilježila je konferencija za medije održana 14. prosinca 2007. na kojoj je predstavljen projekt, osnovne aktivnosti i očekivani rezultati. Daljnja aktivnost koja direktno doprinosi vidljivosti projekta je postavljanje internetske stranice sa svim relevantnim informacijama o projektu te o tematici obnovljivih izvora energije (OIE). Stranica se može vidjeti na adresi www.greenenergy.redea.hr, a obuhvaća nacionalne programe za OIE, zakonsku regulativu na tom području, mogućnosti financiranja projekata OIE te savjete za očuvanje okoliša. 

  

U suradnji sa slovenskim partnerom, Lokalnom energetskom agencijom LEA Pomurje, u ožujku je provedeno snimanje Općinskih zgrada u Prelogu i Murskom Središću termo kamerama radi utvrđivanja energetske učinkovitosti i lociranja mjesta energetskih gubitaka. Rezultati snimanja poslužit će u svrhu predlaganja investicijskih zahvata za poboljšanje energetske učinkovitosti javnih zgrada u županiji te predlaganja projekata na području energetski učinkovite gradnje.

 

Nadalje, ugovoreni su eksperti za izradu analiza potencijala za korištenje geotermalne energije, energije vjetra i energije biomase u Međimurskoj županiji, s osvrtom na potencijale u pograničnom području, što je od izuzetne važnosti s obzirom da ne postoje obrađeni i sistematizirani podaci o OIE za područje Međimurja. Po završetku provedenih analiza i istraživanja izradit će se inicijalna Strategija razvoja obnovljivih izvora energije, kao i promotivni materijali o projektu koji će uključivati i kratak opis potencijala OIE Međimurske županije. Sve publikacije bit će dostupne i na internetskoj stranici projekta.

 

Projektnom timu predstoji provođenje natječajne procedure za ugovaranje eksperata za radionice i eksperata za izradu Strategije obnovljivih izvora energije te organizacija tematskih konferencija i radionica posvećenih geotermalnoj energiji, energiji vjetra i energiji biomase.