NAJUSPJEŠNIJI LOKALNI EU PROJEKTI

NAJUSPJEŠNIJI LOKALNI EU PROJEKTI

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije održat će i ove godine dodjelu nagrada najuspješnijim projektima financiranim sredstvima EU fondova te će se izraditi brošura „Najuspješniji lokalni EU projekti u Republici Hrvatskoj 2012.-2014.“. REDEA je kao regionalni koordinator zamoljena da dostavi prijedlog triju projekata iz Međimurske županije koji bi se uvrstili u spomenutu brošuru, a jedan bi ušao u izbor za najuspješniji lokalni EU projekt u razdoblju od 2012.-2014.

Stoga molimo sve zainteresirane da kandidiraju svoje projekte sufinancirane sredstvima EU-a uspješno završene u razdoblju od 2012. do 2014. godine na način da ih predstave kroz odgovore na sljedeće stavke (max. 3 str.):

  1. Puni naziv projekta i natječaj na kojem je odobren
  2. Lokacija  provođenja projekta
  3. Datum početka i završetka projekta
  4. Ukupna vrijednost projekta
  5. Iznos odobrenih sredstava EU fondova (navesti točnu IPA komponentu odnosno fond ukoliko je projekt završen nakon 1. srpnja 2013.)
  6. Iznos nacionalnog sufinanciranja
  7. Cilj projekta
  8. Aktivnosti projekta i postignuti rezultati
  9. Što projekt čini uspješnim
  10. Korist koju su županija i cjelokupna država ostvarile od projekta.

Također, uz prikaz projekta, molimo da dostavite i tri fotografije projektnih aktivnosti u visokoj rezoluciji.


Rok za kandidiranje projekata je 1. srpnja 2014. godine
na adresu elektroničke pošte redea@redea.hr. Odabir projekata izvršit će nepristrana komisija koja će biti imenovana nakon zaprimanja svih prijedloga.