NAJAVLJENE RADIONICE I NATJEČAJ ZA MJERU 3 PROGRAMA SAPARD

NAJAVLJENE RADIONICE I NATJEČAJ ZA MJERU 3 PROGRAMA SAPARD

Temeljem informacije od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, u rujnu će se krenuti sa informativnim radionicama vezano uz MJERU 3 – RURALNA INFRASTRUKTURA programa SAPARD. Sam raspis natječaja očekuje se tijekom jeseni, ovisno o dobivanju akreditacije od strane Europske komisije. Korisnici sredstva iz MJERE 3 su jedinice lokalne samouprave. Prema do sada dostupnim informacijama, moći će se kandidirati projekti koji se odnose na sljedeća ulaganja: ulaganje u izgradnju i/ili obnovu lokalnih i/ili nerazvrstanih cesta i/ili protupožarnih putova, ulaganja u kanalizaciju i pročistače otpadnih voda, ulaganja u izgradnju toplana za iskorištenje organskog otpada iz poljoprivrede   i šumarstva. Detaljne informacije biti će objavljene na www.mps.hr