NAJAVA POZIVA PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA I

NAJAVA POZIVA PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA I

Ministarstvo zdravstva objavilo je najavu otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza I“ koji će biti objavljen u okviru Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Opći cilj je povećanje znanja i svijesti o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti na području Republike Hrvatske.

Specifični ciljevi su:

  • Promicanje zdravih navika i zdravlja i/ili povećanja znanja i svijesti građana o važnosti prevencije bolesti;
  • Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti.

Poziv će biti koncipiran u 2 komponente:

  • Komponenta 1 na koju se mogu prijaviti udruge koje djeluju u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu; zaklada koja djeluje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu; ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
  • Komponenta 2 na koju se mogu prijaviti ustanove registrirane za obavljanje djelatnosti u zdravstvu.

Ukupna financijska alokacija za dodjelu potpora iz ovog Poziva iznosi 27.000.000,00 kuna.

Alokacija za Komponentu 1 iznosi ukupno 10.000.000,00 kn. Najniži iznos je 200.000,00 kn, a najviši je 500.000,00 kn.

Alokacija za Komponentu 2 iznosi ukupno 17.000.000,00 kn. Najniži iznos je 500.000,00 kn, a najviši je 1.000.000,00 kn.

Intenzitet potpore za obje komponente je 100 %.

Više informacija će biti dostupno objavom Poziva.