NAJAVA NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.2.1.

NAJAVA NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 7.2.1.

U suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju najavila je raspisivanje natječaja za tip operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske  za razdoblje 2014. – 2020. godine.

Prihvatljivi korisnici su:

  • javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Prihvatljiv projekt/operacija je:

  • građenje i/ili opremanje javnog sustava za vodoopskrbu i/ili odvodnju i/ili pročišćavanje otpadnih voda.

Najniži iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 30.000 eura, a najviši iznos vrijednosti projekta za koji se može podnijeti Zahtjev za potporu iznosi 1.250.000 eura.

Najniži iznos javne potpore po projektu iznosi 30.000 eura u protuvrijednosti u kunama, dok najviši iznos javne potpore po projektu iznosi 1.000.000 eura u protuvrijednosti u kunama.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Raspisivanje natječaja predviđeno je za 22. kolovoza 2016. godine dok će Zahtjeve za potporu bit moguće podnositi u razdoblju od 05. rujna 2016. do 05. listopada 2016. godine.

Više informacija možete vidjeti OVDJE.