NAJAVA NATJEČAJA IZ OP REGIONALNA KONKURENTNOST I OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

NAJAVA NATJEČAJA IZ OP REGIONALNA KONKURENTNOST I OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

 

Europska komisija je Hrvatskoj odobrila  „Nacionalni strateški referentni okvir 2013.“ ,(NSRO) krovni programski dokument u kojem su postavljeni prioriteti korištenja sredstava iz Strukturnih fondova Europske unije.

NSRO je dokument koji pokriva četiri ključna sektora: promet, zaštita okoliša, regionalna konkurentnost i razvoj ljudskih potencijala te definira prioritete koji će se u ovim sektorima financirati u referentnom razdoblju.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) na svojim je internetskim stranicama objavilo indikativne periode za objavu pojedinih natječaja iz Operativnog Programa Regionalna konkurentnost i Operativnog Programa Razvoj ljudskih potencijala.

 

OP REGIONALNA KONKURENTNOST

-Jačanje konkurentnosti MSP (proizvodnja i turizam) – 4. kvartal 2013.

-Analiza i inovacije poslovnih procesa primjenom ITC tehnologija – 4. kvartal 2013.

-Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu 4. poziv – 4. kvartal 2013.

-Pripprema regionalnih projekata – 4. kvartal 2013.

-Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije – 4. kvartal 2013.

 

OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA

-Promicanje kvalitete visokog obrazovanja uz primjenu HKO-a – 4. kvartal 2013.

-Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih – faza II – 4. kvartal 2013.

-Jačanje socijalnog dijaloga – 1. kvartal 2014.

-Obrazovanje za poduzetništvo i obrt – 1. kvartal 2014.

-Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III – 1. kvartal 2014.

-Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada za grupe kojima prijeti socijalna isključenost – 4. kvartal 2014.

-Mikro projekti za financiranje inovativnih aktivnosti malih organizacija civilnog društva na lokalnoj razini – 4. kvartal 2014.