NAJAVA NATJEČAJA: 4.1. i 4.2.

NAJAVA NATJEČAJA: 4.1. i 4.2.

NAJAVA NATJEČAJA ZA PODMJERU 4.1. I 4.2. PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA RH

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će tijekom listopada i studenog 2015. godine raspisati natječaje za operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“, unutar podmjere 4.1. – “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” te operaciju 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” unutar podmjere 4.2. –  “Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda”.

Natječaji će se raspisat u terminima kako slijedi:
4.1.2. i 4.2.1.:  28.10. – 30.12.2015.
4.1.1.:  04.11.2015. – 15.01.2016.

Više informacija o navedenim natječajima moći ćete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede www.ruralnirazvoj.hr i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju www.apprrr.hr.