NAJAVA: EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021.

NAJAVA: EGP FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014. – 2021.

Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja

Program: Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva

Status: najava

Tip natječaja: Otvoreni (privremeni) poziv

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Ukupna vrijednost Poziva:  1.264.706,00 EUR

Iznos potpore po projektu: 50.000,00 – 200.000,00 EUR

Trajanje projekata: 12 – 18 mjeseci

Sažetak: U okviru ovog Poziva financirat će se jačanje podrške jednakim mogućnostima za obrazovanje osnovnoškolske djece i stjecanja kompetencija za lakše zapošljavanje u budućnosti, a projektni prijedlozi moraju biti usmjereni na jedno od sljedećih tematskih područja:

 • STEM u odgoju i obrazovanju
 • informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju
 • poduzetništvo u razvoju vještina i boljim prilikama za zapošljavanje
 • aktivno građanstvo

Neposredni rezultat: Unaprjeđenje vještina i kompetencija učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika u osnovnoškolskom sustavu odgoja i obrazovanja

Opći cilj Poziva je pružiti podršku učiteljima i drugim odgojno-obrazovnim radnicima u sustavu osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u svrhu dugoročnog razvoja vještina koje odgovaraju potrebama tržišta rada te pružiti učenicima jednake mogućnosti za osnovnoškolsko obrazovanje i stjecanje kompetencija kako bi postali aktivni i odgovorni građani i u konačnici uspješno integrirani na tržište rada.

Specifični ciljevi Poziva:

 1. Poticanje i promicanje razvoja i usavršavanja vještina i kompetencija podučavanja u STEM području, informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji (IKT), poduzetništvu i aktivnom građanstvu.
 2. Jačanje institucionalne suradnje u razmjeni znanja i dobrih praksi te unaprjeđenje kapaciteta institucija u prilagodbi izazovima današnjeg i budućeg obrazovanja.

Poseban naglasak Poziva bit će na financiranju manje razvijenih regija u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi prijavitelji: bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Republici Hrvatskoj

Prihvatljivi partneri: bilo koji javni ili privatno-pravni subjekti, profitne ili neprofitne naravi, kao i neprofitne organizacije s pravnom osobnošću koje su osnovane i djeluju kao pravne osobe u Norveškoj, Islandu, Lihtenštajnu ili Republici Hrvatskoj

Projektno partnerstvo nije obvezno, ali se učinkovitim uključivanjem partnera u projekt mogu ostvariti dodatni bodovi u ocjeni kvalitete projektnog prijedloga.

Ciljane skupine:

 • odgojno-obrazovni radnici u ustanovama za osnovnoškolsko obrazovanje
 • stručnjaci koji rade u javnim institucijama koje su odgovorne za provedbu obrazovnih politika
 • djelatnici ustanova koje se bave obrazovanjem (na svim razinama obrazovanja).

 Prihvatljive aktivnosti:

 1. Razvoj i provedba neformalnih i formalnih obrazovnih aktivnosti i programa za učitelje i druge odgojno-obrazovne radnike u područjima STEM, IKT, poduzetništvo i aktivno građanstvo
 2. Razvoj modela učenja, praktičnog rada u nastavi i drugih strategija podučavanja te provođenje istraživanja za poboljšanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja u područjima STEM, IKT, poduzetništvo i aktivno građanstvo
 3. Suradnja u jačanju kapaciteta i zajedničkom uključivanju u implementaciji programa u područjima STEM, IKT, poduzetništvo i aktivno građanstvo
 4. Aktivnosti upravljanja projektom i administracije
 5. Aktivnosti informiranja i komunikacije

Izvor: www.eeagrants.hr