NAJAVA 3. NATJEČAJA ZA SAPARD PROGRAM – MJERA 1. i 2.

NAJAVA 3. NATJEČAJA ZA SAPARD PROGRAM – MJERA 1. i 2.

Obavještavamo sve potencijalne korisnike o skorom raspisivanju 3. natječajnog kruga za mjeru 1 i 2 SAPARD programa.

SAPARD program poseban je pretpristupni program za poljoprivredu i razvitak ruralnih područja. Njegova glavna svrha je doprinos usvajanju pravne stečevine EU na području zajedničke poljoprivredne politike (CAP) i obuhvaća sustav mjera za lakše prilagođavanje poljoprivrede i ruralnog razvitka organizaciji, tržištu i zakonodavstvu Europske unije.

Republika Hrvatska u ovom trenutku ima na raspolaganju sredstva za dvije mjere SAPARD programa: Mjeru 1. „Ulaganje u poljoprivredna gospodarstva“ i Mjeru 2. „Unaprjeđenje prerade i trženja poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ čiji su korisnici poljoprivredna gospodarstva te obrtnici i pravne osobe registrirane za obavljanje djelatnosti za koju podnose prijavu.

Do sada su u RH bila provedena dva natječajna kruga na kojima je ukupno zaprimljeno 97 prijava. Nakon administrativne provjere i kontrole na terenu odobreno je 29 projekata ukupne vrijednosti 208.289.713,48 kn dok je vrijednost ugovorene potpore 87.032.228,01 kn.

S obzirom na činjenicu da je za Mjeru 1. i 2. SAPARD programa predviđeno ukupno oko 143 milijuna kn jasno je da naši poljoprivrednici imaju na raspolaganju dosad neiskorištena sredstva.

Više informacija o skorom raspisivanju natječaja možete dobiti na slijedećem linku http://www.mps.hr/pr/priopcenje.asp?id=1118.