NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE

NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU REPUBLIKE HRVATSKE


Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU predstavilo je Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Time je ujedno otvoren i postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu, u kojem svi zainteresirani mogu sudjelovati davanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga u pisanom obliku.

 

Zakonom se uređuju ciljevi i načela upravljanja regionalnim razvojem Republike Hrvatske, planski dokumenti, tijela nadležna za upravljanje regionalnim razvojem, ocjenjivanje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izvještavanje o provedbi regionalne razvojne politike. Politikom regionalnog razvoja želi se pridonijeti gospodarskom rastu i razvoju Republike Hrvatske, sukladno načelima održivog razvoja, stvaranjem uvjeta koji će svim dijelovima zemlje omogućavati jačanje konkurentnosti i realizaciju vlastitih razvojnih potencijala.

 

Na internetskim stranicama MRRFEU (www.mrrfeu.hr) možete preuzeti sljedeće dokumente:

Informacija o provedbi savjetovanja

Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Glavne novine

Prezentacija Izmjene Zakona o regionalnom razvoju RH

 

Vaše primjedbe, prijedloge i mišljenja na Nacrt prijedloga Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske možete poslati najkasnije do 04. studenoga 2013. godine elektroničkom poštom na e-mail: nacrt.zakona@mrrfeu.hr ili faxom na broj: 01/6400-642.